روزای شهادت همیشه روزای غمگینیه .امروز اصلا حال نداشتم که کاری کنم یا بیرون برم.دلم میخواست همش بخوابم .هر چی فکر میکنم که چه مطلبی بنویسم توی وبلاگ به جایی نمیرسم .اولش خیلی زوق  داشتم ولی الان دیگه نه.نمیدونم چیکار کنم دست ودلم به هیچ کاری نمیره.شاید بگین تو هم با این وبلاگ ........ .

ولی من واقعا دوسش دارم.