سلام .وای دارم میمیرم دلم واسه قالب خودم تنگ شده   

 وای این چه کاری بود کردم.

اخه چشمام داشت کور میشد.

الان میرم.....

وصیت نامه ام نمی نویسم