من تو زندگیم هیچ وقت شکست نخوردم ولی ازخیلی از ادمها بدی دیدم.

حتی از کسانی که فکر میکردم اگه یهروز نبینمشون میمیرم.

ولی الان اون عشق وعلاقه ی زیاد تبدیل شده به یه نفرت شدید.

الان که دفتر خاطراتمو ورق میزنم میبینم که همش در مورد علاقه ام به عشقم حرف زدم .

فکر نکنین که عشقم یه مرد یا پسر بوده نه عشقم یه دختر مثل خودم بود.

ولی الان این عشق تبدیل شده به نفرت.

شاید نمی شد اسمشو عشق گذاشت ولی من خودم میدونم که عشق بود.

الان میدونم کسانی که میگن گاهی ممکنه عشق تبدیل به نفرت شه یعنی چی.

من اینو درک کردم.پس لطفا عاشق نشین.از من عبرت بگیرین.