من عاشق نوشتنم شاید فکر کنین این دیونه چرت وپرت میگه ولی نه خودم به خودم ایمان دارم.بزار همه بگن که من چرند میگم ولی من خودم نوشته هامو دوست دارم.و واسه دل خودم مینویسم. الان دیگه دیر وقته وباید برم بخوابم .چون فردا کلاس دارم.کلافهفکر کنم استاده رام نده چون فردا دومین باره که میرم سر کلاسش.نیشخندبای بای