/ 95 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

سلام دوست من هموطن و همنوع گرامم شهادت آقا حضرت امام علی ابن ابیطالب تسلیت باد میخواهم بدانم؛ آیا آدمیان را میشناسی؟ و یا تا بحال با آدمیان برخورد داشته ای؟ آیا تا بحال در آدمیان سیر و سفر کرده ای و مطالبش را دیده یا خوانده ای؟ آیا میدانی چرا امریکا ستیزی یک وظیفۀ انسانی و الهی است ؟ آیا از اباحه گری و شکاکیت ایجاد شده چیزی میدانی؟ آیا از چرایی خلقت آگاهی؟ آیا میدانی من و تو در این دوران که دشمن در کمین گاه نشسته چه وظیفه ای داریم؟ به آدمیان بیا و پاسخ سوالت را در مطالبش بیاب و برای کمک به بهتر شدن آن نقدی نما و راهنمایی باش که بسی محتاج نظر و نقد توام سایت :www.adamian.blogfa.com Hello my friend, compatriot and fellow Gramm Martyrdom of Imam Ali bin Abi Talib Agha condolences wind I want to know; I know the man? , Or ever had an encounter with humans? Have you ever traveled in humans and garlic and statements seen or read it! Do you know why America anti-human and divine is a job? Are you permissivence and septicisem created something you know? Are you aware of why creation? Do you k

نفس محمدی

سلام سمیه جان . کجایی تو پس ؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال] شبت بخیر . زودی بیا . ما منتظرتیم . فعععععععععععلا [خداحافظ]

شکیبا

دوست عزیزم سلام بدو بدو که آپم .... تولدمه زودی بیا.. _______________$$$$$ _______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$ ___$$$_$$$$______________$$_______$$$ $$$_$$$$________________$$______$$$ $$$$_________________$$$_____$$$ $$________________$$$_____$$$ $$_____________$$$_____$$$ _$$________$$$$____$$$$ __$$____$$$_____$$$$ ___$$_$$$$___$$$$ ____$$_____$$$$ __$$_____$$$$ $$____$$$$ $$_$$$$ $$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ __________$$$$$___________$$$$$__________ __$$$$_____________________________$$$$__ _$$$$$$___________________________$$$$$$_ __$$$$$$_________________________$$$$$$__ ___$$$$$$_______________________$$$$$$___ ____$$$$$$$___________________$$$$$$$____ ______$$$$$$$_______________$$$$$$$______ _________$$$$$$___________$$$$$$_________ ____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________ ______________$

الا

سلام دوست من ~$$$$ ~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ -----------------.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~--------- . ~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ------------- بیا~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ . . . . . .~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~. . .~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضور سبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~... . ...~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$

رز

سلام عیدت مبارک[گل]

زینت سادات جعفری

سلام خانمی ... کم پیدایی؟! عیدت مبارک ! ببخشید چندوقتی نت نمیومدم نشد سر بزنم بت! خوبی که؟! داستان این دزده رو هم خوندم!بازم خدا رو شکر که بخیر گذشته! یاحق

کلبه فقیران

سلام پاتون که خوبه دزده هم خوبه ؟ نکشتیدش که؟ آپم زودی بیا منتظرم [گل]

کلبه فقیران

بد بخت نیاز داشته نباید رو حساب دزدی گذاشت [نیشخند]